Nederlandse Stichting Gestalt

In het bruisende Amsterdam bieden wij ruim 25 jaar een erkende Gestaltopleiding.

In de GMO leer je Gestaltmethodieken toe te passen in je huidige werkveld en je persoonlijke ontwikkeling. Het vervolgtraject GTO, leidt op tot Gestalttherapeut. In de opleiding tot Gezins & Relatie Coach bieden we de Gestalttheorie en - methodiek voor Maatschappelijk Werkers, SPH-er, etc. Voor bijscholing in bovenstaande en andere beroepen hebben we een aanbod van studiedagen en workshops.

nsgamsterdam