Erkende opleiding

De NSG biedt sinds 1996 een tweejarige opleiding Gestaltmethodologie en een tweejarige (vervolg)opleiding Gestalttherapie aan. In 2009 is hier het accreditatietraject aan toegevoegd. Met het behalen van het geaccrediteerde diploma hebben heeft de student voldaan aan de diploma-eisen van de overkoepelende Gestaltassociaties NVAGT en EAGT (zie de uitleg hieronder). Het diploma geeft recht op lidmaatschap van genoemde organisaties en wordt erkend door ziektekostenverzekeraars.

-----------------------------

ERKEND DIPLOMA

      

-----------------------------

LINKS

  

0