gestalt

Over NSG

 

Geschiedenis

De voorloper van de huidige NSG, het Nederlandse Gestalt Instituut, ging van start in 1972.

Het instituut verzorgde de eerste Nederlandse Gestalttherapie-opleidingen, stimuleerde onderzoek op het gebied van Gestaltherapie & -methodologie en verspreidde informatie over de relatief nieuwe vorm van psychotherapie.

Voor de trainingen werden Amerikaanse Gestalttherapeuten uitgenodigd. Gestalt-pioniers als Laura Perls, Miriam en Erving Polster, en Isadore From gaven training en supervisie. In de jaren '80 bleken ingrijpende wijzigingen nodig.

 

Hoe werken wij?
De Nederlandse Stichting Gestalt (NSG) leidt al ruim 30 jaar mensen op om op een Gestaltmatige manier te werken als therapeut, coach en trainer.

We bieden een gedegen en erkende beroepsopleiding en werken met een verscheidenheid aan docenten die vanuit diverse achtergronden een gezamenlijke visie uitdragen. Het opleidingsprogramma is uitgebalanceerd en gevarieerd qua inhoud en stijl.

Tijdens de opleiding gaan we een intensief en langdurig proces aan met onze studenten. Zij leren op basis van ontwikkelings- en leertaken te werken vanuit een grondhouding van acceptatie. Intentie is dat de student het gevoel van vrijheid bij de cliënt kan herstellen, zodat de cliënt uiteindelijk keuzes kan maken die aansluiten op zijn behoeftes.

We dragen zorg voor bijscholing van onze docenten en participeren in andere (Gestalt)organisaties en beroepsverenigingen, om contact te houden met meerdere beroepsgroepen.

Samenwerking met de NVAGT
De NSG is als opleiding verbonden aan de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT).

De NVAGT heeft een aantal doelstellingen, te weten:
• verdere professionalisering en erkenning van de Gestaltherapie
• vergoeding door ziektekostenverzekeraars
• kwaliteitstoetsing
• een ethische commissie en een klachtencommissie
• stimuleren van na- en bijscholing.

Deze doelstellingen zijn terug te vinden in de NSG-opleidingen. Lees meer op de website van de NVAGT.

De NSG hanteert de Ethische Code van de NVAGT en beschikt daarmee over een adequate klachtenprocedure die voorziet in een beroepsmogelijkheid, raadpleeg voor verdere informatie eveneens de website van de NVAGT.


Samenwerking met de NVAGT
De NSG is als opleiding verbonden aan de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT).

De NVAGT heeft een aantal doelstellingen, te weten:
• verdere professionalisering en erkenning van de Gestaltherapie
• vergoeding door ziektekostenverzekeraars
• kwaliteitstoetsing
• een ethische commissie en een klachtencommissie
• stimuleren van na- en bijscholing.

Deze doelstellingen zijn terug te vinden in de NSG-opleidingen. Lees meer op de website van de NVAGT.

De NSG hanteert de Ethische Code van de NVAGT en beschikt daarmee over een adequate klachtenprocedure die voorziet in een beroepsmogelijkheid, raadpleeg voor verdere informatie eveneens de website van de NVAGT.

 

Samenwerking met de EAGT
De opleidings- en kwaliteitseisen van de NVAGT zijn geheel conform de European Association for Gestalt Therapy (EAGT). De NSG hecht veel waarde aan de EAGT-richtlijnen en hanteert deze dan ook binnen de opleidingen.


De EAGT-richtlijnen zijn gebaseerd op vier basiselementen:
• Theorie en Methode
• Klinische Praktijk
• Supervisie
• Leertherapie.

Lees meer op de website van EAGT.