Publicaties

Wat zou je doen als je en aap was?

watzoujedoenalsjeeenaapwas

 In onze Aap zetelen onze ervaringen, emoties en behoeften. Als die Aap tijdens de opvoeding onvoldoende gevoed wordt of te weinig de kans krijgt uit de mouw te komen blijven gevoelens onbeantwoord en verlangens onvervuld. Gevolg: hechtingsproblemen en ongewenst gedrag als signaal om aan te geven dat er iets niet goed gaat. Op volwassen leeftijd kan deze diepgewortelde basis-angst gaan leiden tot verschijnselen als depressie, burn-out, verslaving, maar vooral tot de onmogelijkheid om intieme relaties aan te gaan.
Het herstel van vertrouwen begint bij leren ervaren welke indrukken bij jezelf en anderen binnenkomen en tot welke gevoelens en behoeften die leiden. De vervolgstap is de ontwikkeling van de vrijheid om tot meer afgestemd contact te komen.
De schrijvers zijn relatie- en opvoedings-therapeuten. In hun werk ontwikkelden zij een simpel model om een afgestemd antwoord te kunnen geven op hechtingsproblemen en een gebrek aan basis-vertrouwen, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Zij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het doorbreken van de "wet van behoud van ellende" , volgens welke basis-angst van generatie op generatie doorgegeven wordt.

Hier bestellen

 

Praktijkboek Gestalt

praktijkboek gestlt

Het Praktijkboek Gestalt is geschreven door diverse auteurs, verbonden aan de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie en Theorie (NVAGT) onder redactie van Paul Derkinderen, Ernst Knijff en Sjanneke Meijer. 

Het boek is de verwezenlijking van de wens om vanuit het Vlaams/Nederlands Gestaltveld het vakgebied van psychosociale hulpverlening te belichten en te verrijken vanuit de Gestaltbenadering.


Uitgeverij Tijdstroom, 2009
Prijs: € 61, -
ISBN: 978 90 5898 153 0
Hier bestellen 

 

De praktijk van de gestalttherapeut

Harm Siemens

Dit boek is de neerslag van het opleidingsmateriaal van Harm Siemens, een vooraanstaand Gestaltopleider in Nederland en oprcihter van de NSG. Hij belicht het experientiële, existentiële en experimentele aspect van de Gestalttherapie en laat zien hoe de Gestalttherapeut met zijn fenomenologische interventies het gewaarzijn van de cliënt stimuleert en diens zelfondersteuning vergroot. De thema's uit het boek kunnen een leidraad vormen voor hoe de Gestalttherapeut te werk gaat met verschillende cliëntgroepen. Via deze thema's wil de schrijver inzicht geven in de creatieve aanpak van de Gestaltbenadering.

Prijs: € 20,00 (+ verzendkosten € 3,50). Je kunt dit boek bestellen door een e-mail met je naam en adres te sturen.


boek cover


Boek: Coaching en diversiteit

coachind en diversiteit

Een pragmatische kijk op modellen die werken, door Marten Bos

Een boek voor trainers, coaches, supervisoren en andere professioneel begeleiders, geschreven vanuit de praktijk. Het boek inspireert professionals en zeer geschikt voor mensgerichte beroepsopleidingen: (SPH/ MWD/ HRM/ politie/ verpleegkunde/ therapie/ coaching/ supervisie/ onderwijs/ etc.)

Coaching en diversiteit biedt niet de zoveelste nieuwe manier van denken of nieuwe diversiteitsmethodieken, maar werpt nieuw licht op algemene, bestaande theorieën, aan de hand van vele praktijkvoorbeelden.
De auteur legt het begrip ‘diversiteit’ uit vanuit een brede visie op cultuur, als een waaier van identiteiten. Waarbij ook seksuele diversiteit, genderrollen, klasse en sociale achtergrond een rol spelen. Aan de hand hiervan kan de lezer eigen verhalen en die van cliënten onderzoeken op de mogelijkheden en spanningen rond diversiteit.
Het boek wil de dialoog met de lezer aangaan over het belang van diversiteitsdenken vanuit een breed perspectief.
Het boek sluit af met korte oefeningen voor het werken met groepen, individuele klanten en organisaties, die vooral als voorbeeld dienen om zelf creatief aan de slag te gaan in opleidingen en trainingen.

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum
Prijs: € 26,95 (2e Druk = printing on demand)
ISBN: 9789031374731

Hier bestellen

 

Yes, we care!

 Cover Yes we care

To inspire and encourage you in your active involvement in the field of human rights and social responsibility.

During the conference in Krakow last September the Human Rights and Social Responsibility Committee (HR&SRC) presented Yes we care! Social, political and cultural relationship as therapy’s ground, a Gestalt perspective.

This book explores how human rights and social responsibility are inextricably contained in the theory and practice of Gestalt therapy. In the tradition of Paul Goodman, one of the founders of Gestalt therapy, the articles offer examples of what it means when a therapist’s focus extends and moves from the clinical work in the therapy room to social engagement in a broader context.

The impetus for compiling these articles to form a book was the conference Social, political and cultural relationships as therapy’s ground that took place in Venice (Italy) in October 2011, organized by the Human Rights and Social Responsibility Committee of the European Association of Gestalt Therapy.

This book contains contributions from a selection of colourful international presenters who participated in this conference: Gestalt therapists, trainers of Gestalt training institutes and authorities outside the Gestalt community in the field of human rights and social issues. With this mix of presenters, a fascinating background was created against which Gestalt therapists perform their work.

The articles vividly display some of the unique traits of Gestalt therapy that are deeply inspired by and committed to the reciprocal relationship of a person and his or her environment. This essential book is meant to encourage professionals who care for human societies at heart in their activities.

purchase
The book is available by sending an email to the office manager of EAGT indicating the number of copies, your name and shipping address. After receipt of your payment (which can be done by bank transfer or through PayPal which is linked to our website we will send you the book(s).

Yes we care! social, political and cultural relationship as therapy’s ground, a Gestalt perspective (162 pages), book price (€ 20,-) + shipping costs are: for The Netherlands € 23,- ; for Europe € 28,64, for all other countries € 29,-.

 

-----------------------------

ERKEND DIPLOMA

      

-----------------------------

LINKS

  

0