gestalt

Voortgezette Gestalt Therapie Opleiding

Deze twee jaar, die volgen op het Gestalt basisjaar, leiden op tot Gestalt Coach Counsellor. Deelnemers dienen de basisopleiding (of een erkende Gestalt Methodiek Opleiding) afgerond te hebben.
Tijdens deze opleiding moet je een eigen praktijk starten en leer je, onder supervisie van de NSG, zelfstandig met cliënten werken.

Na voltooiing van dit 2 jarige Gestalt Therapie traject kun je al lid worden van de Nederlands Vlaamse Beroepsvereniging (NVAGT) als Gestalt Professional - Coach Counsellor

Aansluitend is er nog een 4e jaar voor het zogenaamde Accreditatie traject. Inzet hiervan is om als Gestalt Therapeut gecertificeerd lid te kunnen worden van de Nederlands/Vlaamse en Europese Associatie voor Gestalt Therapie (NVAGT / EAGT). In dit jaar wordt een theoretische studie geschreven en wordt dieper ingegaan op het Gestaltmatig werken met mensen met klachten met een psychopathologische achtergrond.
Voor elke student wordt een individueel traject uitgestippeld, met onder andere eventuele aanvullende modules in psychopathologie, medische en psychosociale basiskennis. Afhankelijk van de vele veranderingen in de vergoeding door zorgverzekeraars kunnen je cliënten dan een (gedeeltelijke) terugbetaling door de verzekering krijgen.

Kosten en tijden "Voortgezette Therapie Opleiding"

-Behalve het begin- midden- en slotweekend (die in Conferentiecentrum Mennorode te Elspeet zijn) zijn de trainingen eens per maand op zaterdag en zondag, in Rotterdam of Amsterdam.
-Totaal gaat het om 21 opleidingsdagen verspreid over 9 maanden, beginnend in september, eindigend half juni.
-De groepsgrootte is minimaal 10, maximaal 18 deelnemers.
-De cursuskosten voor de Voortgezette Opleiding Gestalttherapie (GTO) bedragen €3990,- per jaar (betaling in 3 termijnen mogelijk).

Niet inbegrepen zijn:

-Aanschaf boeken.
-eventuele Leertherapie.
-Reiskosten van en naar de weekenden.
-Lunch tijdens de weekenden.

Studentprofiel Voortgezette Gestalt Therapie Opleiding

De opleiding leidt je op tot Gestalt coach-counsellor. Het is bestemd voor mensen in een werksituatie, die aansluit op de uitgangspunten van de Gestalttherapie. Om de kans op het succesvol doorlopen van de opleiding te vergroten, raden we diegene die geen psychopathologie en neuroseleer in hun opleiding hebben gehad aan om zich bij te scholen.

Diploma NSG en accreditatietraject

Na het behalen van het GTO-diploma kun je doorgaan met het traject voor het definitieve Geaccrediteerde NSG-diploma. Dit diploma voldoet aan de eisen van de EAGT (European Association for Gestalt Therapy) en het ECP (European Certificate for Psychotherapy). Het geeft recht op een volledig lidmaatschap van de NVAGT en de EAGT.