Voortgezette Gestalt Therapie Opleiding

Deze tweejaar leiden op tot Gestalttherapeut. Deelnemers dienen de basisopleiding (of een erkende Gestalt Methodiek Opleiding) afgerond te hebben. Voor studenten met een diploma in een andere therapievorm kan bekeken worden welk voortraject nog nodig is om in het 3e jaar te kunnen instromen.

Tijdens deze opleiding moet je een eigen praktijk starten en leer je, onder supervisie van de NSG, zelfstandig met cliënten werken.
Na voltooiing van deze Gestalt Therapie opleiding kun je al lid worden van de Nederlands Vlaamse Beroepsvereniging (NVAGT) als Gestalt Professional.

Informatie over de kosten van de opleiding en andere praktische info vind je hier.

Er is een extra Accreditatie-jaar voor studenten
-die al een vierjarige opleiding voltooid hebben
-minimaal een HBO in de menswetenschappen hebben.

Inzet hiervan is om gecertificeerd lid te kunnen worden van de Nederlands/Vlaamse en Europese Associatie voor Gestalt Therapie (NVAGT / EAGT).
Voor elke student wordt een individueel traject uitgestippeld, met onder andere eventuele aanvullende modules in psychopathologie, medische en psychosociale basiskennis. Afhankelijk van de vele veranderingen in de vergoeding door zorgverzekeraars kunnen je cliënten dan een (gedeeltelijke) terugbetaling door de verzekering krijgen.

 

Kosten en tijden "Voortgezette Therapie Opleiding"

-Behalve het begin- midden- en slotweekend (die in Conferentiecentrum Mennorode te Elspeet zijn) zijn de trainingen eens per maand op zaterdag en zondag, in Amsterdam.
-Totaal gaat het om 21 opleidingsdagen verspreid over 9 maanden, beginnend in september, eindigend half juni.
-De groepsgrootte is minimaal 10, maximaal 18 deelnemers.
-De cursuskosten voor de Opleiding Gestalttherapie (GTO) bedragen €4000,- per jaar (betaling in 3 termijnen mogelijk).

Niet inbegrepen zijn:

-Aanschaf boeken.
-eventuele Leertherapie.
-Reiskosten van en naar de weekenden.
-Lunch tijdens de weekenden in Amsterdam.

 

 

Studentprofiel Voortgezette Gestalt Opleiding

De opleiding leidt je op tot Gestalttherapeut. Het is bestemd voor mensen in een werksituatie, die aansluit op de uitgangspunten van de Gestalttherapie. Om de kans op het succesvol doorlopen van de opleiding te vergroten, raden we diegene die geen psychopathologie en neuroseleer in hun opleiding hebben gehad aan om zich bij te scholen.

Diploma NSG en accreditatietraject

Na het behalen van het GTO-diploma kun je doorgaan met het traject voor het definitieve Geaccrediteerde NSG-diploma. Dit diploma voldoet aan de eisen van de EAGT (European Association for Gestalt Therapy) en het ECP (European Certificate for Psychotherapy). Het geeft recht op een volledig lidmaatschap van de NVAGT en de EAGT.

-----------------------------

ERKEND DIPLOMA

      

-----------------------------

LINKS

  

0