WAT IS GESTALT?

Gestalt in een notendop

Wat is zo bijzonder aan Gestalt?

Gestalt schittert in haar eenvoud. Het gaat over vrijheid herstellen waar deze door patronen (trauma’s) verloren is gegaan. Daarvoor is er een verfijnde verdieping nodig in de begrippen “ gewaar worden”  en “ contact maken”.

Gewaarworden is iets dat dagelijks van moment tot moment plaats vindt. Steeds wordt een mens door zijn omgeving geraakt. Dit begint met lichamelijk waarnemen of lichamelijk opmerken, gaat over in voelen en mondt uit in een behoefte die richting geeft aan wat iemand zou willen doen.

Contact is de wisselwerking met je omgeving. In contact probeer je je eigen behoefte te bevredigen maar vaak is dit maar beperkt of helemaal niet mogelijk omdat andere mensen wat anders willen. Dan ontstaat er een spanningsveld. Doel van contact is om tot de best mogelijke afstemming te komen. 

Gestalt verschilt van de meeste andere therapiestromingen in het polariteiten model dat haar basis vormt. Niets is in zichzelf beter of slechter dan iets anders. De situatie zal bepalen wat er het best gedaan kan worden. Dit maakt dat er geen normatieve modellen of protocollen aangeboden kunnen worden. Daarmee vindt de cliënt een houvast en kompas in zichzelf in plaats van buitenaf richting aangereikt te krijgen. Het is net als alle goede ontwikkelingshulp: je brengt mensen geen kant en klaar product (voedsel) maar leert ze zelf te produceren wat ze nodig hebben en bij hen past.

Wat is moeilijk aan Gestalt?

Het moeilijke aan Gestalt is dat er weinig houvast van buitenaf gegeven wordt in de vorm van regels of normen. Telkens weer doe je niets anders dan samen met je cliënt afdalen naar het midden van zijn (problematische) situatie en van daaruit samen met de cliënt uitzoeken wat er nodig is en hoe dit het best in contact gerealiseerd kan worden. Dit afdalen vraagt van de Gestalt werker een onbevangen openheid naar het unieke leven van de cliënt. Onbevangen wil zeggen: niet gevangen in theorieën, modellen, gedachten en vooronderstellingen die het gevaar in zich hebben dwingend en belerend te worden. Daarmee blijven zowel cliënt als hulpverlener uit de vervreemding van hun zintuigen en hun lichaam en houden zij een levend contact met de realiteit.

Om Gestalt te leren is een persoonlijke ontwikkeling nodig die je in staat stelt te beschikken over je eigen waarnemingen, gevoelens en ervaringen. Slechts vanuit deze sensitieve zelfkennis is het mogelijk je in de situatie van anderen te verplaatsen en hierover contact aan te gaan. Dit betreft het doorleefde “bloedleren”  zoals door Reiner Maria Rilke beschreven.

lees meer...

Wat is gestalttherapie?

Visie

Als hulpverlener verkeer je dagelijks in moeilijke situaties. Cliënten die vast zitten in pijn, angst en onmacht vragen om meer dan een oplossingsgericht of systemisch werkmodel en interventierepertoire.

De kracht van de Gestalttraining zit in het doormaken van een persoonlijke ontwikkeling. Deze stelt je in staat om als professional vanuit echtheid aanwezig te zijn in het hier en nu van emotioneel ingewikkelde situaties.

Daarmee leer je iets unieks: je leert gevoelens van boosheid, angst, verdriet en machteloosheid voor jezelf en de ander te dragen en ze vervolgens afgestemd in contact te brengen.

Zo vind je houvast in jezelf en wordt je persoonlijkheid je belangrijkste en meest effectieve werkinstrument.

Dit maakt het mogelijk met je cliënten een helende relatie aan te gaan. Door de focus te verschuiven van het probleem naar de mens en zijn verlangens, achter het probleem, creëer je veiligheid en vertrouwen in zeer kwetsbare contacten. Hierdoor kan er zich in de situatie wat lucht en grond ontwikkelen en een open en eerlijke dialoog ontstaan.

De kern van de Gestalt methodiek en visie is:
1 - Situationeel. Mensen en problemen dienen steeds bekeken te worden binnen de context van de gehele situatie en de relaties die daarin een rol spelen.

2 - Ervaringsgericht: Leren betekenis te geven aan ervaringen en gevoelens tegen de achtergrond van de situatie en de eigen geschiedenis.

3 - Vrijheid herstellend. Ontwikkelen van een breder repertoire van contactstijlen in de wisselwerking met de omgeving.

4 - Dialogisch. Voor emotionele en persoonlijke ontwikkeling en het herstel van eigen kracht is de ondersteuning vanuit een intieme doch professionele relatie essentieel.

5 -Gebaseerd op polariteiten. Vrolijk is niet beter of slechter dan boos. Afstand niet beter of slechter dan nabijheid. De situatie bepaalt de waarde van iets. Over beide polen beschikken vergroot je mogelijkheden.

6 - Holistisch. Het geheel is meer dan de som der delen. De betekenis ligt in het geheel. Een mens wordt geen recht gedaan als hij gereduceerd wordt tot een verzameling feitelijkheden.

7- Creatief afstemmend. Vrijheid vindt altijd plaats binnen bepaalde grenzen. Het is de kunst je mogelijkheden te ontdekken te midden van allerlei onmogelijkheden die de realiteit ons oplegt.

8- Behoefte- en taak-gericht. In de wisselwerking tussen een mens en zijn omgeving zien we steeds een geven en nemen tussen wat die mens van zijn omgeving wil (behoefte) en wat de omgeving van die mens vraagt (taak) Mogelijkheden ontstaan daar waar er een reële kijk is op de aanwezige beperkingen en bepaaldheden.

lees meer...

-----------------------------

ERKEND DIPLOMA

      

-----------------------------

LINKS

  

0